دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

آئین اعتکاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » آئین اعتکاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

زمان:  ۲۹اسفند ماه سال ۹۷ تا ۲فروردین ماه سال ۹۸

مکان :  مسجد صاحب الزمان مهدیشهر

ثبت نام : امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر