دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۷

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۷

 

نیمسال ثبت نام و انتخاب واحد آغاز کلاس حذف و اضافه پایان کلاس امتحانات
دوم ۹۷/۱۱/۰۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۱ ۹۷/۱۱/۱۳ ۹۷/۱۱/۲۷ لغایت ۹۷/۱۲/۰۲ ۹۸/۰۳/۲۳ ۹۸/۰۳/۲۵ لغایت ۹۸/۰۴/۰۶