دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

تمدید ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد

سامانه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی(پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی)از دوشنبه ۹۷/۷/۲۳ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۹۷/۷/۲۷ برای انتخاب رشته داوطلبان به آدرس http://www.azmoon.org باز خواهد بود.