دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

لیست رشته های ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر سال۹۷

صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » لیست رشته های ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر سال۹۷

لیست رشته های ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر سال۹۷

 

گروه فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی۱۲۵۱- مجموعه مهندسی برق:

 • مهندسی برق- سیستم های قدرت(۴۰۰۵۵)
 • مهندسی برق- مخابرات سیستم(۴۰۰۸۴)
 • مهندسی انرژی های تجدید پذیر(۴۱۳۰۴)

کد رشته امتحانی۱۲۵۷- مجموعه مهندسی شیمی:

 • مهندسی انرژی های تجدید پذیر(۸۰۱۱۱)

کد رشته امتحانی۱۲۶۴- مجموعه مهندسی عمران:

 • مهندسی عمران- سازه(۴۰۴۷۱)

کد رشت امتحانی۱۲۶۷- مجموعه مهندسی مکانیک:

 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی(۴۰۶۶۴)
 • مهندسی انرژی های تجدید پذیر(۸۰۱۱۳)

کد رشته امتحانی۱۲۷۶-   مهندسی فناوری اطلاعات(it):

 • مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های ارتباطی و کامپیوتری(۴۱۰۵۸)

 

گروه هنر

کد رشته امتحانی۱۳۵۱-  طراحی شهری:

 • طراحی شهری(۶۰۲۱۵)

کد رشته امتحانی۱۳۵۲-  مجموعه معماری:

 • مهندسی معماری(۶۰۲۰۲)
 • معماری داخلی(۶۰۲۲۰)

 

گروه علوم انسانی

کد رشته امتحانی۱۱۴۲-   مجموعه مدیریت:

 • کارآفرینی- کسب و کار جدید(۲۱۳۶۴)

کد رشته امتحانی۱۱۰۵-  مجموعه علوم اقتصادی:

 • علوم اقتصادی- بانکداری اسلامی(۲۰۹۵۷)