دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دفترچه تماس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

حوزه ریاست

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
دفترریاستمرتضی پارسا103
حراست محمد صائمی152
روابط عمومیمرتضی پارسا103
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم عربیان110

اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشیدکتر علیرضا مرادی130
تحصیلات تکمیلینیلوفر شریفی116
گروه آموزشی علوم انسانیفاطمه کیپور112
گروه آموزشی فنی مهندسیخانم هااکرم مصباحیان/راضیه طاماتی113-114
دفتر ارتباط با صنعتنیلوفر شریفی116
امتحاناتسیدمرتضی میرحسینی111
هماهنگی کلاسهامرتضی بخشی023-33628585
فارغ التحصیلانمحمد هادی ملائیان131
امور پژوهشیسمیه پاکدامن109
مدیرگروه علوم انسانی دکترعلی رشیدی122
مدیر گروه برق -کامپیوتردکترمریم تعجبیان120

اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
کارگزینسید حمیدرضا محمدی141
امور عمرانیعلی محمودیان129
کارشناس بازرگانی علیقلی پارسا118
کارشناس امور اداریناصر علی کیپور123
صندوق رفاهفهیمه مومن133
امور درآمد و هزینه ها مینا خداداد137
امور شهریهعباس زیاری144

اداره خدمات فرهنگی و دانشجویی

نام واحدنام و نام خانوادگیشماره تلفن داخلی
امور فرهنگی-امور بنیاد شهید و ایثارگرانخیرالنساء ساجدی126
اموردانشجویی- امورنظام وظیفه سعید سعیدی115