دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

خیرالنساء ساجدی

کارشناس امور فرهنگی و بنیاد شهید، امور ایثارگران
کارشناسی پیوسته مواد و متالورژی دانشگاه دولتی سمنان