دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر مهدی سلطانی فر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
دکترای علوم ریاضی گرایش تحقیق در عملیات، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
صفحه نخست » Personnel » حوزه ریاست » دکتر مهدی سلطانی فر

سامانه پیامکی ارتباط با ریاست:  ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵                                        آدرس ایمیل: head@msh-iau.ac.ir