دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر مهدی سلطانی فر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
دکترای علوم ریاضی گرایش تحقیق در عملیات، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
صفحه نخست » Personnel » حوزه ریاست » دکتر مهدی سلطانی فر

دکتر مهدی سلطانی فر

 

تحصیلات:

دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

 

مرتبه علمی:

استادیار

 

پست الکترونیک:

head@msh-iau.ac.ir

 

شماره پیامک:

۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵

 

رزومه

 

سامانه پیامکی ارتباط با ریاست:  ۱۰۰۰۲۳۳۳۶۲۸۵۸۵            آدرس ایمیل: head@msh-iau.ac.ir