دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

سید مرتضی میرحسینی

کارشناس امور آموزشی(امتحانات)

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۱

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )