دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

فهیمه مومن

کارشناس امور پژوهشی و کتابداری - طرح و برنامه و بودجه
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه علوم پایه دامغان

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۹

آدرس ایمیل: research@msh-iau.ac.ir

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )