دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مجتبی غفاری

مدیر گروه معارف و دروس عمومی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۷

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )