دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مرتضی بخشی

کارشناس امور آموزشی(هماهنگی کلاسها)
لیسانس حقوق

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۵

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )