دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

مینا خداداد

حسابدار(درآمد و هزینه ها)
کارشناسی مدیریت (بازرگانی) دانشگاه پیام نور سمنان
صفحه نخست » Personnel » امور اداری » مینا خداداد

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۸

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )