دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

ناصر علی کیپور

کارشناس امور اداری
صفحه نخست » Personnel » امور اداری » ناصر علی کیپور

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۲۳

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

آدرس ایمیل: admin.dir@msh-iau.ac.ir

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )