دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر مریم تعجبیان

  دکتر مریم تعجبیان تحصیلات: دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات   مرتبه علمی: مربی   پست الکترونیک:   m_taajobian@yahoo.com   رزومه ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه ها از ساعت۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ سه شنبه هااز ساعت۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ چهارشنبه ها از ساعت۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ پنجشنبه ها ازساعت۱۳:۰۰ الی…

ادامه مطلب

سید حمیدرضا محمدی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۴۱ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

نیلوفر شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی کلیه رشته ها شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی۱۱۶ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی بخشی

شماره تماس: ۳۳۶۲۸۵۸۵-۰۲۳  ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی   تحصیلات: دکتری برق گرایش قدرت، دانشگاه سمنان   مرتبه علمی: استادیار   پست الکترونیک: alireza.moradi@msh-iau.ac.ir           ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )    

ادامه مطلب

فاطمه کی پور

کارشناس گروههای علوم انسانی (حقوق، حسابداری، مدیریت) مقاطع کاردانی و کارشناسی  شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۲ آدرس ایمیل: dept.acc@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

اکرم مصباحیان

کارشناس گروههای فنی و مهندسی(عمران-مکانیک-معماری) مقاطع کاردانی و کارشناسی شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۳ آدرس ایمیل: dept.cmp@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

راضیه طاماتی

کارشناس گروه های برق-کامپیوتر شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۴ آدرس ایمیل: ac.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

سمیه پاکدامن

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۹ آدرس ایمیل: finance@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب

سید مرتضی میرحسینی

مسئول حوزه دانشجویی و فرهنگی کارشناس امتحانات و امور ثبت نام شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۱۱ ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

محمد هادی ملائیان

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۱ آدرس ایمیل: ac.aff@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب