دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

محمد صائمی

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۲۲-۰۲۳  آدرس ایمیل: ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

صدیقه عربیان

شماره تماس: ۰۲۳۳۳۶۲۰۰۰۰-داخلی۱۱۰ آدرس ایمیل: ict@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

مرتضی پارسا

شماره تلفن روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۴-۰۲۳ شماره فکس روابط عمومی: ۳۳۶۲۷۴۷۵-۰۲۳ شماره تلفکس روابط عمومی مجازی: ۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۰۳ آدرس ایمیل: ravabet.o@msh-iau.ac.ir ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )

ادامه مطلب

سمیه پاکدامن

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۳ آدرس ایمیل: finance@msh-iau.ac.ir ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ ( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )  

ادامه مطلب